cover

cover

Tuesday, November 17, 2009

ข้อแนะนำสาวไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ไทยรัฐ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ค่านิยมที่สาวไทยมักเลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติ เพราะเชื่อว่าจะสามารถให้ความมั่นคงได้ ทั้งนี้จะให้อยู่กันยืดต้องมาจากความรัก ที่สำคัญต้องมีความพร้อมเรื่องภาษาเป็นองค์ประกอบ???


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกงสุล โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดเสวนาเพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ ?แต่งงานกับชายต่างชาติ ดีจริงหรือ? ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อเร็วๆนี้ โดย นายมนชัย พัชนี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลกล่าว ว่า จากการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่ง่ายและรวดเร็ว ทำให้มีการแต่งงานระหว่างคนต่างชาติมากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น จากการสำรวจกรณีการแต่งงานของคนไทย ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้หญิงไทยแต่งงานกับคนต่างชาติ


ได้แก่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สินทางครอบครัว ซึ่งครอบครัวทางเมืองไทยมักคาดหวังว่าจะต้องส่งเงินมาเลี้ยงดู, ปัญหาความล้มเหลวของชีวิตคู่กับชายไทย, การสร้างชีวิตใหม่ โดยเฉพาะสาวขายบริการที่คิดว่า การสร้างครอบครัวกับคนต่างชาติจะได้รับการยอมรับและมีโอกาสมากกว่า สุดท้ายคือ การเลียนแบบและค่านิยม


ผู้หญิงไทยที่นิยมแต่งงานกับชาวต่างชาติมากสุดคือ ชาวจังหวัดนครราชสีมา, ขอนแก่น และอุดรธานี?


ผอ.มนชัยยังกล่าวต่ออีกว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ปัญหาหลักของสาวไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติคือ ภาษา ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างลึกซึ้งจนเกิดความเหงา ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าและปรับตัวกับภาวะแวดล้อมใหม่ไม่ได้ ดังนั้นหากคิดจะแต่งงานกับชาวต่างชาติ


อยากให้สมรสกันด้วยความรัก และมีการเตรียมพร้อมในเรื่องภาษา เพื่อเป็นการเปิดประตูในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ?


ด้านกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คุณอาภรณ์ ใหม่มงคล เจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการกล่าวว่า สิ่งแรกที่ อยากแนะนำสำหรับหญิงหรือชายที่แต่งงานกับชาวต่างชาติคือ ต้องจดทะเบียนสมรส เป็นเรื่องจำเป็น เพราะภายหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายประเทศคู่สมรส


กรณีการ จดทะเบียนสมรสไทยสามารถ จดได้ที่อำเภอทุกแห่ง ในต่างประเทศก็ที่สถานกงสุล, สถานทูตไทยในต่างแดน ถ้าไม่สะดวกในกฎหมายไทยก็จดตามกฎหมายของประเทศคู่สมรส เพื่อให้มีเอกสารรับรองในการที่จะรับสิทธิต่างๆ?


ในส่วนของการถือสัญชาติ คุณอาภรณ์บอกว่า ตามหลักสากลคนต้องมีสัญชาติเดียว กฎหมายไทยก็ไม่ให้ถือสองสัญชาติ แต่ก็ไม่มีบทลงโทษกรณีที่ถือสองสัญชาติ ซึ่งกฎหมายไทยค่อนข้างจะดูแลผลประโยชน์ของคนไทยสูง ดังนั้นหากบัตรประชาชนหรือเอกสารใดหมดอายุ ขอให้กลับมาต่ออายุ


แต่ มีบางประเทศ เช่น ไต้หวัน มีกฎหมายเข้มงวดให้คนต่างชาติที่แต่งงานกับชาวไต้หวันต้องเสียสัญชาติ กรณีแบบนี้หากไม่จดทะเบียนสมรสอาจจะไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการอะไร? ก็สามารถมายื่นขอสละสัญชาติไทยได้ทั้งในประเทศ ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ในต่างประเทศที่สถานทูตไทย เมื่อสละสัญชาติไทยแล้วที่สำคัญต้องไปรับใบสำคัญประจำตัวใบต่างด้าว ไม่เช่นนั้นจะขาดหายไปจากระบบราชการไทย


และถ้าหากจะขอ คืนสัญชาติไทยเมื่อไหร่ ก็สามารถทำได้ โดยนำเอาหลักฐานการสิ้นสุดของการสมรส เช่น ทะเบียนหย่าหรือกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรสมาแสดง เพื่อขอคืนสัญชาติก็ทำได้เช่นกัน และไม่ยากเหมือนคนต่างด้าวที่ไม่ใช่คนไทย?


สุดท้าย นางกาญจนวดี สุรกิจบรรหาร แกรทเซน สาวไทยที่สมรสกับชาวเยอรมัน ได้แนะนำการปรับตัวหลังสมรสกับชาวต่างชาติว่า การแต่งงานจะมีความสุขหรือล้มเหลวอยู่ที่การจัดการของตัวเอง การแต่งงานไม่ว่าจะ?

แต่งกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย เพราะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติล้วนมีทั้งคนดีและไม่ดีในทุกสังคม ความสุขของชีวิตแต่งงานอยู่ที่ความรัก ความเชื่อใจกัน มีมากน้อยเพียงใดและอย่าเอาคู่ของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และการที่จะผูกใจสามีและครอบครัวของสามี ก็อยากแนะนำให้ยึดตามวัฒนธรรมไทยเรา ที่ดูแลพ่อแม่สามีเหมือนพ่อแม่ตนเอง.

No comments:

Post a Comment

Followers