cover

cover

Friday, December 11, 2009

ขอวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน

คัดลอกมาจาก คุณ อร ณ บ้านอินทรีย์ สะใภ้เยอรมัน ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปหาข้อมูล หรือสอบถามจากลิงค์นี้เลยค่ะ เกี่ญวกับ วีซ่า การจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตร ฯลฯ

http://ladyinter.com/


ขอวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสที่เยอรมันเอกสารที่ต้องใช้ตามที่สถานฑูตกำหนด

1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน

2. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบั ตร

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องแล้ว)

4. คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง ที่แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (เท่า ที่จำได้อันนี้ต้องมาขอที่นางเลิ้ง กรุงเทพคะ ทำเรื่องยินยอมให้ญาติหรือเพื่อนมาขอให้ได้คะ)เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสด

5. หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมร สกับผู้ใด (ขอที่อำเภอที่เรามีชื่ออยู่คะ ต้องมีพยานไปด้วยสองคน ไม่ใช่คนนามสกุลเดียวกัน)

เอกสารข้อสี่และห้าต้องไม่เกินหกเดือนนะคะ

ถ้ามีการเปลี่ยน ชื่อต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด รวมถึงพ่อแม่ด้วยคะ ต้องตรงกับสูติบัตร ทั้งหมดเอาไปแปลเป็นภาษาเยอรมันตามที่สถาน ฑูตกำหนดคะ


ไปสถานฑูตก็ดำเนินการ 3 ช่อง ตามนี้คะ
เอกสาร copy เป็นสามชุดนะคะ
1. ยื่น เอกสาร จริง และ copy 2 ชุดที่ นำเอกสารทั้งหมดไปรับรองที่สถานฑูต ะ จ่ายค่ารับรองเอกสารฉบับละ 25 Euro ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนคะ พอได้รับเอกสารคืน ส่งไปให้แฟน โดยไปรับเองหรือจะให้สถานฑูตส่งไปให้แฟนก็ได้ (แต่เขาคิดค่าส่งแพง) พี่ไปรับเองแล้วส่งEMS ไปให้แฟนคะ เพราะว่าเอกสารทุกอย่างที่ส่งไปเป็นตัวจริง พร้อมใบแปลคะ copy เก็บไว้ด้วยเผือมีข้อผิดพลาดระหว่างทาง

แฟนนำเอกสารไปยื่นท Standesamt เพื่อใช้ขอเอกสารเรียกว่า Ehefähigkeitszeugnis เผื่อมาใช้จดทะเบียน


2. ทำใบมอบฉันทะ (Beitrittserklärung) เป็นเอกสารที่ต้องส่งไปให้คุณว่าที่ยื่น ที่ Standesamt เพื่อแจ้งความประสงค์ในการจดทะเบียน ที่ประเทศเยอรมัน รอส่งไปพร้อมกับเอกสารที่รับรองข้อหนึ่งก็ได้คะ เอกสารที่ถูกรับรองจากสถานฑูตแล้วจะถูกนำไปที่ศาลประเทศเยอรมนี อีกทีเพื่ออนุญาติให้เราแต่งงานได้นะคะ แต่ขั้นนี้ Standesamt คงจะให้คำแนะนำได้อีกทีคะ


3. ยื่นเอกสารcopy 1ชุดที ยื่นนขอ Visa เพื่อการแต่งงาน จำไม่ได้ว่ากี่บาท แต่ยื่นพร้อม เอ1 ดีกว่าคะ ยังไงก็ต้องเรียนต้องสอบคะ เตรียมไปไม่เสียหลายนะคะเอกสารก็ไม่มีปัญหาด้วยคะ

เรื่องวีซ่า พอยื่นที่นี่แล้วสักหนึ่งอาทิตย์ ให้คุณว่าที่โทรไปถาม เพื่อความรวดเร็ว เขาจะได้รับจดหมายให้ไป เพื่อแสดงรายได้ ที่อยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วทางโน้นจะส่งเรื่องกลับมาที่สถานฑูต คะ

พอได้รับวีซ่าก็เดินทางได้คะ
วันจดทะเบียนเราต้องมี ล่าม ด้วยนะคะ ถ้าเราพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ ใช้ ล่าม ไทย เยอรมัน หรือ ไทย อังกฤษ ก็ได้คะ
ที่ Standesamt จะมี list ไว้ให้ เลือกดูได้ ราคา เราว่า thai-eng ถูกกว่าคะ
ตอนของเรา เขาจะนัดไปก่อนหนึ่งครั้งก่อนวันจดทะเบียน เพื่อสอบถามพูดคุย และก็รับรองเอกสาร
Beitrittserklärung อีกทีต่อหน้าเขานะคะ แล้วก็มาจดทะเบียนอีกวันคะ
ถ้าเข้าโบสถ์ ต้องหลังการจดทะเบียนคะ ให้เตรียมเอกสารแปลไว้อีกชุดด้วยคะ ที่โบสถ์จะขอดู

ปล ต้องโทรนัดคะไปทำวีซ่าแต่งงานก็ต้องโทร

หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะ โชคดีคะ

อร

No comments:

Post a Comment

Followers